Senaste revision 090403


Lennart Strandberg
Lennart Strandberg
Professor emeritus i färdsäkerhet
vid Linköpings universitet

Lång erfarenhet som olycksutredare
och trafikantkonsult med F-skattebevis 

Demonstrationsförare
med tävlingserfarenhet från svenska eliten

Bor (ännu med 1:a hustrun :-)  i Sturefors 1mil sydost Linköping
Har två utflugna barn födda 1980 och 1983 

Publikationslista

CV, Curriculum Vitae (latin för levnadslopp)


Förvärvsarbeten - Yrkesverksamhet

 1. (1969-70) Flygingenjör i Flygvapnet vid Flygmedicinska Institutionen och Försvarets Materielverk.
 2. (1970-77) 1:e forskningsingenjör vid statens väg- och trafikinstitut, Trafikant- och fordonsavd.
 3. (1977-99) Professor i teknisk olycksfallsforskning vid f.d. Arbetsmedicinska Institutet, tjänstledig 1986-98 och 1/7-31/12 1999.
 4. (1986-94) Forskningsledare (Säkerhetsteknik) vid statens väg- och trafikinstitut (VTI). Slutade på egen begäran.
 5. (1994- ..) Trafikantkonsult, olycksutredare & frilansforskare (på heltid 1994-1998) i eget företag, STOP:
 6. (1995-98) Styrelseledamot & FoU-ansvarig i aktiebolaget VETAB (avvecklat) som ägdes av föreningen VETA.
 7. (1999-2000) Gästprofessor vid Linköpings universitet, Institutionen för Teknik & Naturvetenskap, Campus Norrköping.
 8. (2000-2005) Professor i färdsäkerhet vid Linköpings universitet.

Utbildning, examina & utnämningar 
(kursiverade med regelbestämd kompetensprövning).

 1. (1960) Körkort för lätt motorcykel. Tävlingslicens enduro (OT) och motocross.
 2. (1961) C-diplom för segelflygplan med rätt att flyga ensam och bogseras efter motorflygplan.
 3. (1962) Körkort för bil. Licens-rally (OT) uppklassad 1963. Seniorlicens (högsta) för hastighetstävling 1964.
 4. (1964) Studentexamen i Borlänge (reallinjen, matematisk gren).
 5. (1964-69) Flygingenjörsutbildning i kombination med värnplikt och praktik för examen vid KTH.
 6. (1969) Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm (Sft nu farkostteknik).
 7. (1972) Betyg i psykologi (20p V.G. inläst på fritid under en termin) vid Stockholms Universitet.
 8. (1976) Utnämnd av regeringen till laborator i teknisk olycksfallsforskning efter sakkunnigförfarande.
 9. (1977) Ledamot av teknisk fakultet vid tillträde av laboraturen. Ämnesansvarig i skyddsingenjörsutbildningen.
 10. (1983) Kurs i vetenskaplig faktaanalys inom KTH forskarutbildning. Deltog på särskild inbjudan.
 11. (1985) Kompetensförklarad av sakkunniga till professur i Fordonsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
 12. (1986) Förarutbildning för buss & lastbil med tung släpvagn till full körkortsbehörighet (A BE CE DE).
 13. (1987) Utnämnd av regeringen till professor i teknisk olycksfallsforskning.
 14. (1988) Kompetensförklarad av sakkunniga till professur i Fordonsteknikvid Chalmers Tekniska Högskola.
 15. (1993) Invald i Linköping-Filbyter Rotaryklubb (klassifikation 1997: Driving Safety Research).
 16. (1975-94) Sambands- & operationsanalys, simulering, ledarskap m.fl. uppdragsutbildningar gm arbetsgivaren.
 17. (1994) Kurs i ledarskap för utbildningschefer. Deltog utan kostnad på inbjudan från Sveriges Trafikövningsplatser.
 18. (1998-99) Kompetensutveckling i nätverk för ensamföretagare med EU-bidrag.
 19. (1999-00) Kurser i PBL (ProblemBaserat Lärande) och om Bloom's taxonomi vid Linköpings universitet.
 20. (2000) Tillsatt som professor i Färdsäkerhet vid LiU-LiTH (efter öppen utlysning - ej befordringsprofessur) Installationsinfo

Exempel på stipendier och personliga uppdrag utöver ordinarie förvärvsarbete.

 1. (1985) Chairman (departementsuppdrag) Heavy Goods Vehicles vid NHTSAs 10:e ESV-konferens i Oxford.
 2. (1984-86) Ordförande och vetenskaplig koordinator i ISO/TC94/SC3 WG1 Slip-Resistance.
 3. (1987) Chairman (departementsuppdrag) Heavy Goods Vehicles vid NHTSAs 11:e ESV-konferens i Washington D.C.
 4. (1992-93) Utbildningsplanering för Högskolan i Falun Borlänge och Högskolan i Trollhättan-Uddevalla. Uppdrag via STOP.
 5. (1993-98) Charterordförande för den ideella trafikforskningsföreningen VETA, bildad på Polishögskolan.
 6. (1993-) Lektioner och körlaborationer i mätbil vid årliga internationella kurser hos VTI Utveckling AB. Uppdrag via STOP.
 7. (1994) V.A.G. stipendium från STR "för mångåriga utomordentliga insatser inom trafikutbildningens område".
 8. (1994) Stipendieresa till Tokyo för National Institute of Police Science.
 9. (1995) Seminarier i KTHs kurs Introduktion till Farkostteknik för ca 150 teknologer årligen. Uppdrag via STOP.
 10. (1995) Ansvarig för VETAs websidor på Internet som 1998 hade haft över 100 000 besökare.
 11. (1998) Kallad som utredningsman till kartläggning (Färdsäkerhetsforum) för Rektor vid Linköpings universitet.
 12. (1998-99) Kallad som ansvarig för fordonskurs i internationellt Masterprogram vid Linköpings tekniska högskola.
 13. (1998) Inbjuden av National Institute of Police Science till Workshop i Tokyo (alla kostnader betalda av JISTEC).
 14. (1999) Inbjuden att utforma ny kurs i Farkostteknik för 3:e årskursen vid Linköpings tekniska högskola.
 15. (2000) Key-Note speaker vid Workshop om fallolyckor i U.S.A. (resa betald av Liberty Mutual Research Center).
 16. (2003) Medverkade på begäran av ISA som en av fem talare vid Roadshow om IVSS hos sju bilindustriföretag i Detroit.
  Alla kostnader betalda av Invest in Sweden Agency [Se min PowerPoint-presentation med länkar bl.a. till Skidcarvideo]
 17. (2004) Betygsnämndsledamot vid doktorsdisputation om Volvos Whiplash-skadeprevention på uppdrag av Chalmers tekniska högskola.
 18. (2008/2009) President i Linköping-Filbyter Rotaryklubb.

Publicering (se lista). Offentliga framträdanden. Universitetsutbildning och -projekt.

 1. Författare till ett hundratal vetenskapliga artiklar och rapporter som forskare vid VTI (1970-1977, 1986-1994), vid Arbetsmiljö-/Arbetslivsinstitutet (1977-1986), genom eget konsultföretag (1984-) och via föreningen VETA (1994-).
 2. Populärvetenskap på begäran av exempelvis Däck-Extra okt.-89, Däck-Debatt 6/89, Quattro 1/95.

 3. Cirka 100 uppslagsord 1989-1996 enligt avtal med redaktionen för uppslagsverket Nationalencyklopedin t.ex. avdrift; blockering; bromsspår; bromssträcka; fartblindhet; flygande inspektion; krocksäkerhet; krypvinkel; körsäkerhet; levande kraft; kursstabilitet (med illustration), moddplaning; mönsterdjup; neutralstyrning; olycksutredning; påskjutsbroms; reaktionssträcka; rullbälte; sidgrepp; sidkraft; simulator; singelolycka; sladd; slicks; slitagevarnare; stoppsträcka; styrbarhet; styrcentrum; styrradie; trafikolycka; understyrning; vattenplaning; väggrepp; väghållning; överstyrning. Egna artiklar publicerade på Dagens Nyheter Debatt 880928, 890806, 890914, 950802, 960729.
 4. Hundratals omnämnanden och intervjuer i dagstidningar, fackpress, radio, TV.

 5. Porträtterad bl.a. i Teknikens Värld nr.6/94, Arbetet 940724, Östgöta Correspondenten 940909, Quattro nr.2/94, Auto Motor & Sport nr.11/95.
 6. Idégivare, demonstrationsförare & intervjuperson i TV-programmet Vetenskap (Kanal 1 880130), i Utbildningsradions TV-serie Ratta Rätt (sänt flera gånger i båda SRT-kanalerna, UR videokassett nr.89342/tv1&3) och i flera förklarande inslag till olycksförlopp eller nya forskningsresultat.
 7. Kurskonstruktör, handledare och examinator inom professuren för den internationella Trafikmasterutbildningen, i civilingenjörs- och i doktorandutbildningen vid LiTH.
 8. ITN:s representant i ProReal-projektet, finansierat av SSF inom programmet ProViking.

 9. Under Construction


Lennart Strandberg
Professor (emeritus) i färdsäkerhet vid Linköpings universitet
Initiativtagare till trafikforskningsföreningen VETA och dess ordförande 1993-98 (http://www.veta.se/#veta-stop)
Trafikantkonsult i eget företag: Strandbergs OlycksPrevention, StOP (http://www.stop.se/)

Kontakta Lennart Strandberg direkt
Publikationslista


Webinfo

Ta bort ramar | Skip frames
URL= http://www.stop.se/LS/ lscv.htm

© StOP (Strandbergs OlycksPrevention), Box 1, SE-59054 Sturefors, Sweden.
Email: info @ stop. se

Enter StOP Home

Website http://www.stop.se/ fr. 1/1 1998