Vetenskapliga & pedagogiska arbeten
av
Lennart Strandberg
direktkontakt

Ladda ned 2-sidigt urval med 83 titlar från 2004-02-29 i PDF [112KB]

CV = meritlista

Publications in English and Swedish
by
Lennart Strandberg, Professor, Linköping University


Revision 29 februari 2004
 1. Strandberg L (1969). Människomodeller vid beräkning av responsen för impact, accelerationer och vibrationer. Examensarbete i ämnet Reglerteknik. Utfört vid Flygmedicinska Institutionen, Försökscentralen, Malmslätt, med handledning av P O Rutberg. Inst. för Reglerteknik, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm.
 2. Strandberg L (1970). Luftkrafter på lastfordon vid stark sidvind. PM 1970-05-20, Maskintekniska avdelningen, Statens väginstitut, Stockholm. Appendix F i Nordström et al., 1972: "Tunga fordonskombinationers dynamiska stabilitet". Rapport 9, del 2. Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm (nr.8 nedan).
 3. Nordström O, Strandberg L (1971). Mätning av sidkraftskarakteristik hos däck. PM april 1971. Appendix D i Nordström et al., 1972: "Tunga fordonskombinationers dynamiska stabilitet". VTI Rapport 9. Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm (nr.8).
 4. Strandberg L (1971). Uppmätning och beräkning av fordonsdata. PM april 1971, Maskintekniska avdelningen, Statens väginstitut, Stockholm. Appendix E i Nordström et al., 1972: "Tunga fordonskombinationers dynamiska stabilitet". Rapport 9, del 2. Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm (nr.8).
 5. Strandberg L (1971). Variation av till axelavstånden kopplade parametrar. PM september 1971, Trafikant- och fordonsavdelningen. Appendix C i Nordström et al., 1972: "Tunga fordonskombinationers dynamiska stabilitet". Rapport 9, del 2. Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm (nr.8).
 6. Strandberg L (1971). Programstyrning - förarstyrning. Automatisk styrning av fordonet. (Datorsimulerad styrning av fordon utefter matematiskt formulerad idealbana.) PM december1971, Trafikant- och fordonsavdelningen. Kap. 3.5 och appendix B.6-B.7 i Nordström et al., 1972: "Tunga fordonskombinationers dynamiska stabilitet". Rapport 9. Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm (nr.8).
 7. Strandberg L, Olsson D (1971). Digitaldatorprogram för simulering av dubbel körfältsväxling med ledade fordonskombinationer. Hålkortsdeck med källkod i IBM CSMP för exekvering vid Datema AB genom Dennis Olsson. Programlista i appendix B.9 i Nordström et al., 1972: "Tunga fordonskombinationers dynamiska stabilitet". Rapport 9, del 2. Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm (nr.8).
 8. Nordström O, Magnusson G, Strandberg L (1972). Tunga fordonskombinationers dynamiska stabilitet. Rapport 9, 2 volymer. Statens väg- och trafikinstitut, S-58101 Linköping.
 9. Strandberg L (1973). Analogue computer differentiation using bang-bang control. Internrapport nr.137. (Revised version scheduled for publication in SIMULATION, September 1974 issue, stated by editor in letter of 17 August 1974. Other high-priority tasks prevented further revision, however.) Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm.
 10. Strandberg L, Schiöld H, Westerlund B (1973). ADB-perspektiv för VTI 1973. 2 volymer. Internrapport nr.113. Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm.
 11. Strandberg L (1974). Tunga fordonskombinationers dynamik. TEKNISK TIDSKRIFT nr.3, 1974. VTI särtryck nr.6. Statens väg- och trafikinstitut, S-58101 Linköping.
 12. Strandberg L (1974). The dynamics of heavy vehicle combinations. Translation from Swedish of an article in Teknisk Tidskrift, no.3, 1974. Internrapport nr.172. Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm.
 13. Nordström O, Strandberg L, Lidström M, Formgren C, Nordmark S (1975). Tunga fordons och fordonskombinationers utrymmesbehov, vältningsstabilitet och girstabilitet. Utredning rörande vissa sakfrågor samt förslag till tekniska bestämmelser. PM april 1976, TF-avdelningen, Statens väg- och trafikinstitut, Linköping.
 14. Nordström O, Strandberg L (1975). The dynamic stability of heavy vehicle combinations. Third International Conf. on VEHICLE SYSTEMS DYNAMICS. August 12-15, 1974. Blacksburg, Virginia, U.S.A. Rapport 67A. Statens väg- och trafikinstitut, S-58101 Linköping.
 15. Strandberg L (1975). Metodexempel för teoretisk analys av vägfordons kördynamik. Underlag för föreläsningar vid KTH. Internrapport nr.222. Statens väg- och trafikinstitut, Linköping.
 16. Strandberg L, Nordmark S (1975). Bedömning av redovisat händelseförlopp för kollision mellan personbil och tung släpvagn i Brunlanes, Norge, 1974-11-29. Internrapport nr.226. Statens väg- och trafikinstitut, Linköping.
 17. Strandberg L, Nordström O, Nordmark S (1975). Safety problems in commercial vehicle handling. Proc. Symposium on COMMERCIAL VEHICLE BRAKING AND HANDLING. Highway Safety Research Institute, University of Michigan, U.S.A., May 5-7, 1975. UM-HSRI-PF-75-6, pp.463-528. Reprint in Report 82A, Statens väg- och trafikinstitut, Linköping.
 18. Bergdahl B-G, Nordmark S, Strandberg L (1976). Introduktion till hybriddatorteknik. Underlag för lektioner vid Linköpings Tekniska Högskola. Internrapport nr.263. Statens väg- och trafikinstitut, Linköping.
 19. Lidström M, Strandberg L (1978). Influence from liquid motion on the lateral stability of road tankers. Proceedings of FISITA XVII International Congress, 4-10 June 1978, pp1727-1735, BandIII, OMKDK Technoinform, Budapest.
 20. Strandberg L (1978). Lateral stability of road tankers. Volume 1. Main report (with Swedish summary: Tankfordons sidstabilitet). Report no.138A. National Swedish Road and Traffic Research Institute, Linköping, Sweden.
 21. Strandberg L (1978). Lateral stability of road tankers. Volume 2. Appendices. Report no.138A. National Swedish Road and Traffic Research Institute, Linköping, Sweden.
 22. Strandberg L (1978). Tankfordons sidstabilitet. (Sammandrag på svenska av VTI Rapport 138A). Rapport 147. Statens väg- och trafikinstitut, S-58101 Linköping.
 23. Strandberg L (1978). Risker och olyckshändelser. Kompendium för skyddsingenjörsutbildningen vid Arbetarskyddsstyrelsen, Solna. Utgåva 3 september 1978: 38 sid. 9fig. 28ref. (samma i utgåva 4 juni 1979).
 24. Strandberg L (1980). The Mechanics of Slipping Accidents. Presented at the International Ergonomics Association conference, August, Oslo, Norway. Video program script in enclosure. Undersökningsrapport 1980:29E, Arbetarskyddsstyrelsen, Solna. Abstract i ERGONOMICS, vol.23, no.8, p.851. Taylor & Francis, London and Philadelphia.
 25. Strandberg L (1980). Halkolyckors dynamik. Etapp 1. Sammanfattning nr.323. Arbetarskyddsfonden, Stockholm.
 26. Lanshammar H, Strandberg L (1980). Halkmekanik - etapp 1. Undersökningsrapport 1980:30, Arbetarskyddsstyrelsen, S-17146 Solna.
 27. Strandberg L (1980). Olycksfallsutredning för säkrare produkter. En pilotstudie. Svåra arbetsolyckor med fordon. Undersökningsrapport 1980:36, Arbetarskyddsstyrelsen, S-17146 Solna.
 28. Strandberg L (1981). Tekniska åtgärder mot svåra olycksfall med arbetsfordon. Fordonsolyckor i arbetet. Från analys till åtgärder. Kursledarsammanfattning och inledningsanförande i de Arbetsmedicinska Kontaktdagarna, 1980, Älvsjö. Utbildningsrapport 1981:4, sid 88-96. Arbetarskyddsstyrelsen, Solna.
 29. Strandberg L (1981). Forskarna mäter halka med hjälp av dator. Ljudbandsutskrift från föredrag vid Svenska Golvrådets möte 1981-03-12. Tidskriften GOLV TILL TAK, nr.3/81, pp40-42. Förlags AB Golv till tak, Stockholm.
 30. Strandberg L (1981). Varning för bakhjulsstyrning. Undersökningsrapport 1981:14, Arbetarskyddsstyrelsen, Solna.
 31. Strandberg L (1981). Varning för bakhjulsstyrning. Utdrag ur Arbetarskyddsstyrelsens Undersökningsrapport 1981:14 med bilaga. Tidskriften TRANSPORT & HANTERING, nr.8/81, sid.26, 4143. Affärsekonomi Förlag AB, Stockholm.
 32. Strandberg L (1981). Några modeller för olycksanalys. Proceedings från 30. NORDISKA YRKESHYGIENISKA MÖTET, okt. 1981, Åbo, sid.47-49. ISBN 951-801-265-2. Institutet för Arbetshygien, Vanda, Finland.
 33. Strandberg L, Lanshammar H (1981). The dynamics of slipping accidents. JOURNAL OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS, vol.3, pp153-162. Elsevier, Amsterdam.
 34. Strandberg L (1982). Halkolyckor. I Arbetsskador 1979. SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Arbetarskyddsverket & Statistiska centralbyrån, Stockholm.
 35. Strandberg L, Lanshammar H (1983). On the biomechanics of slipping accidents. In: H Matsui & K Kobayashi (eds.) BIOMECHANICS VIII-A, pp397-402. Human Kinetics Publishers, Champaign, Illinois, U.S.A.
 36. Lanshammar H, Strandberg L (1983). Horizontal floor reaction forces and heel movements during the initial stance phase. In: H. Matsui & K Kobayashi (eds.) BIOMECHANICS VIII-B, pp1123-1128. Human Kinetics Publishers, Champaign, Illinois, U.S.A.
 37. Strandberg L (1983). Ergonomics applied to slipping accidents. In: Kvålseth T.O. (Ed), ERGONOMICS OF WORKSTATION DESIGN. Butterworths, London.
 38. Strandberg L (1983). On accident analysis and slip-resistance measurement. ERGONOMICS, vol.26, no.1, pp11-32. Taylor & Francis, London and Philadelphia.
 39. Strandberg L (1983). Accident analysis, biomechanics, and tribology for slipping and falling injury prevention. International Seminar on Occupational Accident Research, September, 1983. Saltsjöbaden, Sweden. Swedish Work Environment Fund (Arbetarskyddsfonden), Stockholm. Preprint available at the Library of Arbetarskyddsstyrelsen, Solna. Abstract in U Kjellen (ed.), OCCUPATIONAL ACCIDENT RESEARCH, p.196, Elsevier, Amsterdam.
 40. Strandberg L (1983). Validity and utility of experimental research on severe work vehicle accidents. International Seminar on Occupational Accident Research, September, 1983. Saltsjöbaden, Sweden. Swedish Work Environment Fund (Arbetarskyddsfonden), Stockholm. Preprint available at the Library of Arbetarskyddsstyrelsen, Solna. Abstract in U Kjellen (ed.), OCCUPATIONAL ACCIDENT RESEARCH, p.130, Elsevier, Amsterdam.
 41. Strandberg L (1983). Danger, rear wheel steering. JOURNAL OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS, vol.5, pp39-58. Elsevier, Amsterdam.
 42. Strandberg L, Tengstrand G, Lanshammar H (1983). Accident hazards of rear wheel steered vehicles. In G.Johannsen, J.E.Rijnsdorp (eds.) IFAC (International Federation of Automatic Control) Symposium on ANALYSIS, DESIGN and EVALUATION of MAN-MACHINE SYSTEMS, 1982, Baden-Baden. Pergamon Press, Oxford & New York.
 43. Christensen J, Strandberg L, Calonius P, Muskaug R (1984). Tunge kjøretøy og sikkerhet på veg. Forprosjekt. Notat 692. Transportøkonomisk institutt, TØI, Postboks 6110 Etterstad, N-0602 Oslo 6.
 44. Strandberg L (1984). Om halkolyckor och mätning av gångfriktion. VTIs (statens väg- och trafikinstituts) forskardagar, 10-11 januari 1984. Meddelande nr.387, sid.1-37. Statens väg- och trafikinstitut, 58101 Linköping.
 45. Strandberg L, Axelsson P-O (1984). Motåtgärder mot fallolyckor - i forskning och verklighet. ARBETE MÄNNISKA MILJÖ, 1984, pp276-280. Arbetsmiljö, Stockholm.
 46. Strandberg L (1985). The effect of conditions underfoot on falling and overexertion accidents. Paper presented on June 8 in session IV on Ergonomic Factors. C.E.C. Seminar on Prevention of Low Back Pain, 6-9 June 1983, Luxembourg. Directorate Health and Safety, Commission of the European Communities. ERGONOMICS, vol 28, no.1, 131-147. Taylor & Francis, London and Philadelphia.
 47. Lanshammar H, Strandberg L (1985). Assessment of friction by speed measurement during walking in a closed path. Ninth Congress of the International Society of Biomechanics, August 1983, Waterloo, Ontario, Canada. In D.Winter, R.Norman, R.Wells, K.Hayes, & A.Patla (eds.), BIOMECHANICS IX-B, pp.72-75. Human Kinetics Publishers, Champaign, Illinois, U.S.A.
 48. Strandberg L, Lanshammar H (1985). Walking slipperiness compared to data from friction meters. Ninth Congress of the International Society of Biomechanics, August 1983, Waterloo, Ontario, Canada. In D.Winter, R.Norman, R.Wells, K.Hayes, & A.Patla (eds.), BIOMECHANICS IX-B, pp. 76-81. Human Kinetics Publishers, Champaign, Illinois, U.S.A.
 49. Strandberg L (1985). Tunga fordon och säkerhet på väg. VTIs (statens väg- och trafikinstituts) forskardagar, januari 1985. Meddelande nr.433, sid.114-145. Statens väg- och trafikinstitut, S-58101 Linköping.
 50. Strandberg L (1985). On driving safety and dynamic characteristics of rear wheel steered vehicles. Journal of VEHICLE SYSTEMS DYNAMICS, vol.14, no.1-3, pp.74-78. Swets & Zeitlinger, Amsterdam.
 51. Strandberg L, Hildeskog H, Ottoson A-L (1985). Slip-resistance of footwear assessed by walking experiments. Tenth International Congress of Biomechanics, June 15-20, 1985. Umeå, Sweden. In B.Jonsson (ed) BIOMECHANICS X-B, pp. 919925. Human Kinetics Publishers, Champaign, Illinois, U.S.A.
 52. Strandberg L, Hildeskog H, Ottoson A-L (1985). Footwear friction assessed by walking experiments. Report no.300A, statens väg- och trafikinstitut (VTI), Linköping.
 53. Strandberg L (1986). Skofriktion bestämd genom gångförsök. Populärsammanfattning på svenska och konklusioner av rapport nr.300A. VTI-Aktuellt, årgång 9, nr.3, pp.13-15, statens väg- och trafikinstitut, Linköping.
 54. Strandberg L (1986). Ny FoU-resurs vid VTI: Mätning och analys av gångbanors halkmotstånd. VTI-Aktuellt, årgång 9, nr.4, sid.12, statens väg- och trafikinstitut, Linköping.
 55. Strandberg L (1986). On the Safety of Heavy Goods Vehicles in the Nordic Countries. VTI Notat TF 60-01, statens väg- och trafikinstitut, Linköping.
 56. Strandberg L (1987). On the braking Safety of Articulated Heavy Freight Vehicles. Proceedings of the OECD SYMPOSIUM ON THE ROLE OF HEAVY FREIGHT VEHICLES IN TRAFFIC ACCIDENTS, Montreal, Canada, April 28-30, 1987. VTI Särtryck 134.
 57. Neilson I, Strandberg L & other members of an EEVC Working Group (1987). European Review of Heavy Goods Vehicle Safety. Proceedings (pp 655673) on the ELEVENTH INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE ON EXPERIMENTAL SAFETY VEHICLES (ESV), Washington D.C., May 1215, 1987. VTI Särtryck 136.
 58. Karlsson K, Strandberg L (1987). Statistisk modell av bromsar i tunga lastfordon. VTI Notat TF6003, 871112, statens väg- och trafikinstitut, Linköping.
 59. Billing P, Strandberg L (1988). Halka. TV-reportage om körsäkerhet på is, utsänt i Kanal 1's program VETENSKAP, 1988-01-30, Aktuelltredaktionen, Sveriges Television, Stockholm.
 60. Strandberg L (1988). Om sladdolyckor och halkutbildning. Teoretisk analys och körförsök med vana förare. VTI Notat TF6004, 880630.
 61. Strandberg L (1988). Dubbdäcksförbudet kostar människoliv. DAGENS NYHETER DEBATT (2 spalter av 6), 880929. Till Internet 961018: www.veta.se/dnddubb.htm(visit 1830 efter 8 mån: 970618).
 62. Karlsson K, Strandberg L (1988). Olyckor med tunga lastbilar på statsvägar 1986. VTI Notat TF6005, 881025.
 63. Gregersen N P, Strandberg L (1989). Utbildning mot halkolyckor. VTI Meddelande 604.
 64. Strandberg L, Stadler LG, Karlsson K (1989). Bromsar på tunga lastfordon i de nordiska länderna. VTI Notat TF6007. Bilagor i VTI Notat TF6006.890131.
 65. Strandberg L (1989). Braking Characteristics of 400 Heavy Trailer Combinations from Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Proceedings (pp 139-159) on the TWELFTH INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE ON EXPERIMENTAL SAFETY VEHICLES (ESV), Göteborg, 29 maj- 1 juni, 1989. VTI Särtryck 135.
 66. Strandberg L (1989). Skidding Accidents and their Avoidance with Different Cars. Proceedings (pp.825-828) on the TWELFTH INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE ON EXPERIMENTAL SAFETY VEHICLES (ESV), Göteborg, 29 maj- 1 juni, 1989. VTI Särtryck 158.
 67. Strandberg L (1989). Övertro på fartgränser. DAGENS NYHETER DEBATT (6 spalter av 6), 890806. Till Internet 970716: www.veta.se/dndfart1.htm
 68. Strandberg L (1989). Respektera individen i fartdebatten. (Slutreplik på genmäle 890909 till nr.66 ovan.) DAGENS NYHETER DEBATT (2 spalter av 6), 890914. Till Internet 970716: www.veta.se/dndfart3.htm
 69. Strandberg L (1989). Bilistens viktigaste lagar Naturlagarna. DÄCKEXTRA, oktober 1989, sid 1516, Gislaved Däck AB. Finns även som VTI Särtryck 146, Statens väg- och trafikinstitut, VTI, 581 95 Linköping.
 70. Strandberg L (1989). Dämpa faran. DÄCKDEBATT, årgång 11, nr 6, sid 1416, ISSN 03489345. Däckbranschens Riksförbund, Stockholm.
 71. Lyder T, Strandberg L (1989). Bilars stabilitet och styrbarhet. Cirka 9 minuters inslag i Utbildningsradions TV-program ('RATTA RÄTT') nr 89342/tv1 (videoband).
 72. Lyder T, Strandberg L (1989). Om däck och körsäkerhet. Cirka 6 minuters inslag i Utbildningsradions TV-program ('RATTA RÄTT') nr 89342/tv3 (videoband).
 73. Strandberg L (1989). Bromsar på tunga lastfordon. VTI Verksamhetsberättelse 1988/89, sid 2123. Finns även på engelska.
 74. Strandberg L (1990). Några naturlagar av betydelse för olycks- och skaderisken. Sammanfattning av sessionsinledning (Kör- och krocksäkerhet) och föredrag vid TFB & VTI forskardagar i januari 1990. VTI Meddelande 620, sid.120.
 75. Strandberg L (1990). Haverikommissioner och olycksanalyser i förebyggande syfte. Programförklaring för Workshop med samma rubrik vid TFB & VTI forskardagar i januari 1990. VTI Meddelande 620, sid.132.
 76. Strandberg L (1990). Orsaksbegrepp och åtgärdsinriktning i utredningar av enstaka olyckor. Diskussionsinledning vid Workshop enligt ovan vid TFB & VTI forskardagar i januari 1990. VTI Meddelande 620, sid.134.
 77. Strandberg L (1990). Avdrift; Blockering; Bromsspår; Bromssträcka. NATIONALENCYKLOPEDIN band 2&3.
 78. Maasing I (1990). Bil. Kompletterat av Strandberg L för NATIONALENCYKLOPEDIN band 2.
 79. Strandberg L (1990). VTI i offentlig debatt. VTIs personaltidning Reflexen nr 9, november 1990, sid 5.
 80. Strandberg L (1990). Aggressiveness and Accident Avoidance Properties of Heavy Freight Vehicles. Proc. of THIRD EUROPEAN WORKSHOP ON RECENT DEVELOPMENTS IN ROAD SAFETY RESEARCH (ed: K.Rumar). VTI Report no.366A, pp 81-88.
 81. Strandberg L (1990). Bromsar på tunga lastfordon i Danmark, Finland, Norge och Sverige. MEKANISTEN 1990:4, sid 33-36. Svenska Mekanisters Riksförening, Stockholm. VTI Särtryck 164.
 82. Strandberg L (1990). Utbildning mot halkolyckor. VTI Verksamhetsberättelse 1989/90, sid 1921. Fins även på engelska.
 83. Strandberg L (1991). Bestämning av olycksrisker hos trafikant och fordon. VTI Notat TF 5020, Linköping, 910130. Bearbetas till VTI Rapport 367.
 84. Strandberg L (1991). Tunga fordons säkerhet och fartgränser. Underlag för artikel i Aftonbladet 910715.
 85. Strandberg L (1991). Praktik och Vetenskap mot barnsängsfeber, cancer och trafikolyckor. Artikel för Nordiska OlycksfallsForskarSeminariet, Gotland, augusti 1991, insänt för proceedings med publicering i ARBETE OCH HÄLSA från Arbetsmiljöinstitutet.
 86. Strandberg L (1991). Fartblindhet; Fartgräns; Fartkontroll; Flygande inspektion. NATIONALENCYKLOPEDIN band6.
 87. Strandberg L (1991). Video presentation of paper "Crash Avoidance Capability of 50 Drivers in Different Cars on Ice". Thirteenth International Technical Conference On Experimental Safety Vehicles (ESV), Paris, November 1991. 10 minutes VHS-recording. Transcript in appendix of VTI Särtryck 179.
 88. Strandberg L (1991). Crash Avoidance Capability of 50 Drivers in Different Cars on Ice. Proceedings (pp.810-826) on the THIRTEENTH INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE ON EXPERIMENTAL SAFETY VEHICLES, ESV, Paris, November 1991 (paper S7O08). VTI Särtryck 179.
 89. Strandberg L (1992). Praktisk trafiksäkerhetsforskning. Utbildningsplan för att kombinera vetenskap och beprövad erfarenhet i trafiksäkerhetsarbetet. Framtagen 921122 för Högskolorna i Falun-Borlänge och i Trollhättan-Uddevalla. Utdelad 1994-1997 till alla nya medlemmar i föreningen VETA (www.veta.se).
 90. Strandberg L (1992). Förkörsrätt;Girstabilitet; Högerregeln. NATIONALENCYKLOPEDIN band 7&9.
 91. Strandberg L (1993). Krocksäkerhet; Krypvinkel; Kursstabilitet; Körsimulator; Körsäkerhet; Levande kraft. NATIONALENCYKLOPEDIN, band 11&12.
 92. Thorburn D (1993). Konfidensintervall. Kompletterat av Brante T, Nilsson LG, Strandberg L för NATIONALENCYKLOPEDIN band 11.
 93. Strandberg L (1993). Rekonstruktion och utredning av dödsolycka på Svartmålavägen 920620. Utlåtande 930511, 6 sidor + 3 figurbilagor. VTI dnr 145/9350.
 94. Strandberg L (1993). Utlåtande om tankfordonsolycka i Munkedal 920519. Skrivelse till Statens Räddningsverk 930615, 5 sidor. VTI dnr 947/9250.
 95. Strandberg L (1993). Workshop on Assessments of Driving Safety and of Crashworthiness. Proceedings (pp.343348) on the 26th International Symposium on Automotive Technology and Automation, ISATA, Dedicated Conference on Road and Vehicle Safety, (paper no.93SF078).
 96. Strandberg L (1993). Rekonstruktion av dödsolycka 921119 vid Frescati. Fartbestämning genom provbromsningar på olycksplatsen. VTI Utlåtande, juli 1993. 14 sidor + figurbilagor.
 97. Strandberg L (1993). Dubb efter före. Rapport från bromsprov på is 931007 med journalister som förare. Resultattabeller och diagram utdelade på morgonen 931008, kommenterade senare i VTI Notat 494.
 98. Strandberg L (1993). Tävlingsfrågor med illustrationer för serie med 9 program i TV4 om Volvo Safety Drivings förarutbildning. Etersänt i okt.-dec. 1993 av TV Östergötland.
 99. Strandberg L (1994). Alla olyckor är brott mot lagarna Naturlagarna. Exempel: 3sekundersregeln. Sammanfattning (med diagram till Internet 1996: www.veta.se/abs66is.htm#sekundaregel) för workshop om olycksteori och modeller vid VTIs & KFBs forskardagar 940112.
 100. Strandberg L (1994). MedVETAndet Nr 1/94. Informationsblad (6 notiser på 2 sidor) 940330 för den ideella föreningen VETA, Vetenskap & Erfarenhet i TrafiksäkerhetsArbetet, Sturefors.
 101. Strandberg L (1994). Yttrande om trafikolycka på Årstalänken 930629. Mål nr B19-8725-93 i Stockholms Tingsrätt. VTI Yttrande 940421, 2 sidor, 8 referenser.
 102. Strandberg L (1994). MedVETAndet Nr 2/94. VETA informationsblad (7 notiser på 4 sidor) 940426.
 103. Gustafsson L, Lenning E, Lönnquist L, Strandberg L (1994). Säkrare ÖvningsKörning med bilden som hjälpmedel. En beskrivning av SÖK-projektet. Prolog 940527 (8 sidor), VETA, Sturefors.
 104. Strandberg L (1994). Kör- och krocksäkerhet med ABS-bromsar. VETA Dialog 1 (6 sidor).
 105. Strandberg L (1994). Analys av fordonsrörelser på Armégatan i Solna 940607. Solnapolisens ärenden B1301-94 & K6161-94. Yttrande 940702, 8 sidor+figurbilaga, 7 ref. Strandbergs olycksutredning och säkerhetstest (före namnbyte till StOP Strandbergs OlycksPrevention), Sturefors.
 106. Strandberg L (1994). Yttrande om trafikolycka på Sundbybergsvägen 931222. Solnapolisens ärende B2924-93. VTI Yttrande 940704, dnr 113/9442, 4 sidor+fotobilaga från rekonstruktion av bromsspår på isgata, 8 ref.
 107. Strandberg L (1994). Vad vill vi VETA? Anförande vid Tylösandsseminariet 3/8 1994. VETA Prolog 940803 (2 sidor).
 108. Strandberg L (1994). Tala om tunga. Bakgrund till utveckling av utbildningsprogram för tunga fordon. VETA Prolog 940814 (2 sidor).
 109. Gregersen N P, Strandberg L (1994). Utbildning mot halkolyckor, ett forsknings- och utvecklingsprogram. Sammandrag. VTI Notat Nr.5494.
 110. Strandberg L, Nordström O, Gregersen N P (1994). Bättre körsäkerhet och mindre krockvåld med ABS-bromsar? VTI forskarkommentar, bilaga till VTI Aktuellt nr.3/4, september 1994 (4 sidor).
 111. Strandberg L (1994). Trygga övergångsställen! Dödsolycksbeskrivningar från fritextdatabas som stimulans för åtgärdsidéer hos bilförare, fotgängare och trafikproffs. VETA Prolog 941015 (7 sidor).
 112. Strandberg L (1994). MedVETAndet Nr 3/94. VETA informationsblad (6 notiser på 2 sidor) 941211.
 113. Strandberg L (1994). Moddplaning; Mönsterdjup; Mötesolycka; Neutralstyrning; Närsikt; Olycka; Olyckstillbud; Olycksutredning; Radarkontroll; Radarvarnare; Reaktionssträcka. NATIONALENCYKLOPEDIN band 1315.
 114. Grip H, Carlsson G, Månsson B, Hesslow G, Ljungberg C, Mägi M, Brüde U, Erikson T (1994). Menföre; Mänskliga faktorn; Oljegrus; Orsak; Plankorsning; Påskjutsbroms; Regression (3); Retardation. Kompletterat av Strandberg L m.fl. för NATIONALENCYKLOPEDIN band 1315.
 115. Strandberg L, Gustavsson R, Sundberg R, Andersson Å, Hellström K (1995). VETA Verksamhetsberättelse t.o.m. 1994 (2 sidor mars 1995).
 116. Strandberg L (1995). Farliga skillnader i bromsförmåga för vanliga förare i olika bilar. VETA Pressmeddelande 950413 (2 sidor).
 117. Strandberg L (1995). Vanliga förare i bromstester: Tresekundersregeln till korta med sommardäck på aprilhalka. VETA Pressmeddelande 950419 (2 sidor).
 118. Strandberg L (1995). MedVETAndet Nr 1/95. VETA informationsblad (3 notiser på 2 sidor) 950421.
 119. Strandberg L (1995). MedVETAndet Nr 2/95. VETA informationsblad (3 notiser på 1 sida) 950504.
 120. Strandberg L (1995). Kollisioner 950309 med tyskregistrerad bil på E22. Analys av fordonsrörelser. Mål B158/95 vid Kristianstads Tingsrätt. Yttrande maj 1995 (7 sidor + Komplettering 950526 2 sidor + fotobaserad rekonstruktion), StOP Strandbergs OlycksPrevention, Sturefors.
 121. Strandberg L (1995). Information om ABS-bromsar och vinterdäck. Underlag för seminarium 950821 på Polishögskolan om resultaten från Skyltfondens S95-projekt. VETA Prolog 950821 (28 sidor).
 122. Strandberg L (1995). Quattro på det hala. Populärvetenskaplig artikel om jämförande körtester med fram- och fyrhjulsdrift. Quattro, Magasinet om Audi som tjänstebil, nr.1/95, sid.12, 13, 26. V.A.G. Sverige AB, Södertälje.
 123. Strandberg L (1995). Prestige kostar människoliv. DAGENS NYHETER DEBATT (6 spalter av 6), 950802. Internet (960524 till www.veta.se och senare flyttad till : ) www.stop.se/dndveta.htm.
 124. Strandberg L (1995). Normalförares bromsförmåga på vinterväglag. Körexperiment med 9 olika däcktyper och urkopplingsbar ABS. VETA Dialog 2 (36 sidor). Sammanfattning på Internet 1996: www.veta.se/abs66is.htm(Summary: www.veta.se/abs66ice.htm).
 125. Strandberg L (1995). Fantastiska förbättringar med ABS och bra däck. Nya siffror från bromstester på halka med 66 normalförare. VETA Pressmeddelande 951020 (3 sidor).
 126. Strandberg L (1995). Antilock (ABS) brakes and their safety. Internet web-page www.geocities.com/Athens/1944/opened 4 Nov. 1995 (7100 visits counted 18 months later).
 127. Strandberg L (1995). VETA Driver Support. Internet web-pages http://www.wp.com/59820/ opened 8 Nov. 1995, closed and moved to www.veta.se in May 1996 (when >4000 visits were counted).
 128. Strandberg L (1995). Driving and crash safety with antilock brakes (ABS). VETA Dialogue 3 (6 pages).
 129. Strandberg L (1995). Misleading anti-looks at Antilocks. Accident reconstruction with ABS brakes concealed? VETA Prologue 951115 (5 pages).
 130. Strandberg L (1995). MedVETAndet Nr 3/95. VETA informationsblad (9 notiser på 2 sidor) 951218.
 131. Strandberg L (1995). Rullbälte; Sidgrepp; Sidkraft; Singelolycka; Sladd; Slicks; Slitagevarnare; Snöplog; Spikmatta; Stoppsträcka; Styrbarhet; Styrcentrum; Styrradie; Trafikolycka; Trafikradar; Trafiksäkerhetsverket. NATIONALENCYKLOPEDIN band 1618.
 132. Hansson H (red.) m.fl, de Maré J, Gullstrand T, Erikson T, von Rosen M, Maasing I, Björnstig U, Turbell T, Arvidsson U. (1995). Simulator; Slump; Spinn; Stabilitet; Tillbud; TCS; Trafikmedicin; Trafiksäkerhet; Trafikövervakning. Kompletterat av Strandberg L m.fl. för NATIONALENCYKLOPEDIN band 1618.
 133. Strandberg L (1996). Kollision 940505 mellan personbil DCP700 och husvagn GJC099. Hjulspår och fordonsrörelser. Mål B274/95 i Uddevalla Tingsrätt. StOP Yttrande 960103 (5 sidor).
 134. Strandberg L, Hellström K, Johansson JE, Gustavsson R, Andersson Å (1996). VETA Verksamhetsberättelse 1995 (4 sidor mars 1996).
 135. Strandberg L (1996). MedVETAndet Nr 1/96. VETA informationsblad (4 artiklar på 4 sidor) 960327.
 136. Strandberg L (1996). VETA web. Internet URL= www.veta.seBi-lingual (English+Swedish) web-site opened 26 Apr. 1996. 22400 visits counted 1st year. Tvåspråkig websajt öppnad 26/4 1996. 22400 besök inräknade det första året (26 Apr.1997).
 137. Strandberg L (1996). Livsfarligt om sidgrepp och däck är bättre fram än bak? Websida URL= www.veta.se/girstab.htmtill Internet 960427 (visit 1550 efter 12 mån: 970427).
 138. Strandberg L (1996). Cars unstable with greater side-force and better tyres at front wheels. Web-page URL= www.veta.se/yawstab.htmto Internet 27 Apr.1996 (visit 1250 after 12 months: 27 Apr.1997).
 139. Strandberg L (1996). 82 dödsolyckor vid övergångsställen. Klartextbeskrivningar och åtgärdsexempel för analys och mönstersökning. Websida URL= www.veta.se/overgang.htmtill Internet 960621 (visit 1760 efter 12 mån: 970621).

 140. Strandberg L (960704). Fotgängare påkörd av SL-buss på Valhallavägen 941114. StOP Yttrande 960704 (4 sidor). Kompletterat senare i StOP Yttrande 971021.
 141. Strandberg L (1996). Livsfarligt satsa på småbilar. DAGENS NYHETER DEBATT (5 spalter av 6), 960729. Till Internet 960804: www.veta.se/dndvikt.htm(visit 1780 efter 10 mån: 970604).
 142. Strandberg L (1996). MedVETAndet Nr 2/96. VETA informationsblad (8 artiklar på 6 sidor) 960902.
 143. Strandberg L (1996). Olycksrisker och bromskraftfördelning i personbilar. VTI Meddelande nr.768.
 144. Strandberg L (1996). Privat övningskörning: (att?) fara för livet. 20 dödade. Klartextbeskrivningar och åtgärdsexempel för ökad riskmedvetenhet. Websida URL= www.veta.se/livsfara.htmtill Internet 960916 (visit 1820 efter 9 mån: 970616).
 145. Strandberg L (1996). Understyrning; Vattenplaning; Väggrepp; Väghållning; Överstyrning. NATIONALENCYKLOPEDIN band 1920.
 146. Strandberg L (1997). Websidor för VETA på Internet. Utskrifter och besöksräknarställningar 15/2 1997. VETA Prolog 970215 (26 sidor).
 147. Strandberg L, Andersson Å, Johansson JE, Gustavsson R, Hellström K (1997). VETA Verksamhetsberättelse för år 1996 (4 sidor mars 1997).
 148. Strandberg L (1997). Körsäkerhet och naturlagar. Underlag för seminarier i kursen Introduktion till farkostteknik vid KTH mars 1997. StOP Strandbergs OlycksPrevention 970315 (36 sidor).

 149. Strandberg L (970502). Sladdolycka 961013 och risker i Eugeniatunneln. Fordonsdynamisk analys och redovisning av accelerometerdata från egna passager med mätbil. StOP Yttrande 970502 (3 sidor).
 150. Strandberg L (1997). MedVETAndet Nr 1/97. VETA informationsblad (4 artiklar på 3 sidor) 970512.
 151. Franssén PO, Strandberg L (1997). Blir bilen olaglig 1998? Websida nr.1 (28/5 1997) i reportageserien Bilrutan. URL= www.veta.se/bilrutan/helbil98.htm

 152. Strandberg L (970706). Sladdrisker och olyckor i Eugeniatunneln. (Komplettering av StOP Yttrande 970502: Sladdolycka ...) Kommentarer om Vägverkets agerande. StOP Yttrande 970706 (1 sida).

 153. Strandberg L (970708). Förslag till forskningsplan för STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund). Planen initierad genom STRs företagsmedlemskap i VETA redovisad av StOP 970708 (4sid).

 154. Strandberg L (970812). Klimatändring orsakas av solaktivitet - inte av koldioxid från bilar? Websida nr.2 i reportageserien Bilrutan. URL= www.veta.se/bilrutan/solejbil.htm

 155. Strandberg L (970923). Svensk bilsäkerhet hotas med falska miljöargument. Några motiv bakom propåerna om svensk bilbantning och höjd bensinskatt. Med Internetadresser till websidor länkade från nr.2 av Bilrutan 970812: Klimatändring .... StOP inFoUblad 97:1 (2sid).

 156. Strandberg L (971021). Orimlig slutsats om bromssträcka i tingsrättsdom. Komplettering av StOP Yttrande 960704: Fotgängare påkörd ... och kommentarer till dom 970925 från Stockholms Tingsrätt. StOP Yttrande 971021 (1 sida).

 157. Stjerna G (oktober 1997). Är självrapporter boven i dramat? Elever minns fler olyckor efter halkövning än före. Artikel om projekt ORFEUS (OlycksRisk Före och Efter Utbildning enligt Självrapporter) från projektplan 970612 och delmanus 971008 av L Strandberg. Sid.20 i STR-Aktuellt nr.3 1997, Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

 158. Strandberg L (971231). Bilbantning skadar både människor och natur? Politiska åtgärder forceras utan samförstånd i sakfrågorna. En vädjan till beslutsfattare: Prioritera naturlagarna före bränsleekonomin. Utlagt enligt önskemål på Internet www.stop.se/vvmotoss.htm.

 159. Strandberg L, Andersson Å, Johansson JE, Gustavsson R, Stjerna G (1998). VETA Verksamhetsberättelse för år 1997 (4 sidor jan-98).

 160. Strandberg L (980313). ORFEUS mäter riskmedvetande med självrapporterade olyckor. Metodstudie på 4 svenska halkbanor. VETA Prolog 980313 (4 sidor). Kan laddas ned i sin helhet för öppen granskning från sammanfattande websida (utlagd 980113) på Internet www.stop.se/test/orfeus.htm.

 161. Strandberg L (980320). Vehicle Safety Systems Course Outline. Written on request from Linköping University for the International Master's Education Programme in Traffic Environment and Safety Management.

 162. Strandberg L (980323). Fart och sidoläge före kollision mellan taxi & privatbil på 50-sträcka utanför Uppsala i oktober 1996. STOP Yttrande 980323 (4 sidor). Utlagt på Internet som websida med figurer och ekvationer www.stop.se/utred/taxikoll.htm

 163. Strandberg L (980904). Vehicle Safety and Emissions. Webpage opened to Internet at STOP domain for students and teachers in Traffic Master's Education Programme at Linköping University www.stop.se/master/index.htm

 164. Strandberg L (981004). Farligare trots sänkt fart? Dold fartmätning på 66 förare i bilar med urkopplingsbar ABS. STOP Fakta 981004 (17 sidor). Slutrapport till Skyltfonden (www.vv.se). Utlagd 981105 på Internet nedladdningsbar i sin helhet för öppen granskning.

 165. Lundquist Janerik, Strandberg L (okt-98). Färdsäkerhetsforum vid Campus Norrköping. Ett utredningsuppdrag från Rektor för Linköpings universitet (22 sidor +bilagor). Texten delvis utlagd på Internet: www.itn.liu.se/~lenst/fsf/.

 166. Strandberg L (981105). Sänkt fart räcker inte. STOP Pressmeddelande (2 sidor) om godkänd slutrapport till Skyltfonden 981004, som kan laddas ned från sammanfattande websida på Internet: www.stop.se/test/absfart.htm.

 167. Strandberg L (981113). Winter braking tests with 66 drivers, different tyres and disconnectable ABS.STOP Preprint 981113 (15 pages) for Special Lecture in a Tokyo International Workshop. Downloadable from Summary web-page on the Internet: www.stop.se/test/winter.htm. Proc. (pp.58-72) International Workshop on Traffic Accident Reconstruction (ed: K.Mogami) November 12-13, National Research Institute of Police Science, Japan.

 168. Strandberg L (981124). Vehicle Safety Systems. Handout compilation for the course Vehicle Systems and Components in Traffic Master's Education Programme at Linköping University.

 169. Strandberg L (990114). Självrapporterade olyckor - ett mått på riskmedvetande? Föredrag vid VTI:s och KFB:s Forskardagar 13-14 januari 1999. Referat (1 sida) utgivet i preprint under session 34 Trafiksäkerhet. Bakomliggande rapport utlagd 980313 på Internet.

 170. Strandberg L (990306). Farkostteknik, 4 poäng för NK3. Utkast till kursplan för VT2000 på begäran från Linköpings universitet.

 171. Strandberg L (990504). Kör- och krocksäkerhet. Underlag för föreläsningar på begäran i kursen Kommunikationssystemens omvärld. Till teknologer vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. (36 sidor).

 172. Strandberg L (juni-99). Ung mopedist dödad av skolbuss med dåliga bromsar. Embryo till STOP Yttrande utlagt på Internet enligt uppdragsgivarens begäran som faktastöd till nyhetsprogram i TV4 Värmland (med foton & ekvationer) www.stop.se/utred/magnus.htm

 173. Strandberg L (990902). Traffic Master Webpages. Opened for Internet in Linköping University web server at ITN Department for students and teachers in Traffic Master's Education Programme www.itn.liu.se/~lenst/master/

 174. Strandberg L (000626). Measurement of Slipperiness during the 80's. Web-page compiled for a Symposium at Liberty Mutual Research Center , Massachussetts, USA, July 2000.  www.itn.liu.se/~lenst/antifall/maxipix.html

 175. Strandberg L (000825). Mutual Research in July 2000 at Liberty Mutual Research Center. Web-page from a Symposium on Measurement of Slipperiness, Massachussetts, USA, July 2000.  www.itn.liu.se/~lenst/partners/lmrc2000.html

 176. Grönqvist, Raoul; Wen-Ruey Chang; Theodore K. Courtney; Tom B. Leamon; Mark S. Redfern; Lennart Strandberg (2001a). Measurement of slipperiness: fundamental concepts and definitions. ERGONOMICS, vol.44, no.13, pp.1102-1117. Taylor & Francis. Abstract

 177. Chang, Wen-Ruey; Raoul Grönqvist; Sylvie Leclercq; Rohae Myung; Lasse Makkonen; Lennart Strandberg; Robert J. Brungraber; Ulrich Mattke; Steve C. Thorpe (2001b). The role of friction in the measurement of slipperiness, Part 1: Friction mechanisms and definition of test conditions. ERGONOMICS, vol.44, no.13, pp.1217-1232. Taylor & Francis. Abstract

 178. Chang, Wen-Ruey; Raoul Grönqvist; Sylvie Leclercq; Robert J. Brungraber; Ulrich Mattke; Lennart Strandberg; Steve C. Thorpe; Rohae Myung; Lasse Makkonen; Theodore K. Courtney (2001c). The role of friction in the measurement of slipperiness, Part 2: Survey of friction measurement devices. ERGONOMICS, vol.44, no.13, pp.1233-1261. Taylor & Francis. Abstract


 179. Efter bearbetning publicerades de tre artiklarna ovan som kapitel i en bok enligt följande tre poster.

 180. Grönqvist, Raoul; Wen-Ruey Chang; Theodore K. Courtney; Tom B. Leamon; Mark S. Redfern; Lennart Strandberg (2001a). Measurement of slipperiness: fundamental concepts and definitions. In Measuring Slipperiness, Edited by W. R. Chang & T. K. Courtney, 1-16, Taylor & Francis 2003 (ISBN 0-415-29828-8).

 181. Chang, Wen-Ruey; Raoul Grönqvist; Sylvie Leclercq; Rohae Myung; Lasse Makkonen; Lennart Strandberg; Robert J. Brungraber; Ulrich Mattke; Steve C. Thorpe (2001b). The role of friction in the measurement of slipperiness, Part 1: Friction mechanisms and definition of test conditions. In Measuring Slipperiness, Edited by W. R. Chang & T. K. Courtney, 119-134, Taylor & Francis 2003 (ISBN 0-415-29828-8).

 182. Chang, Wen-Ruey; Raoul Grönqvist; Sylvie Leclercq; Robert J. Brungraber; Ulrich Mattke; Lennart Strandberg; Steve C. Thorpe; Rohae Myung; Lasse Makkonen; Theodore K. Courtney (2001c). The role of friction in the measurement of slipperiness, Part 2: Survey of friction measurement devices. In Measuring Slipperiness, Edited by W. R. Chang & T. K. Courtney, 135-163, Taylor & Francis 2003 (ISBN 0-415-29828-8).
Under Construction

Urval från nya publikationer fr.o.m. 2002 senast inlagda 040229
av
Lennart Strandberg
Professor i färdsäkerhet vid Linköpings universitet
Trafikantkonsult & frilansforskare i eget företag: Strandbergs OlycksPrevention, StOP (http://www.stop.se/)
Initiativtagare till trafikforskningsföreningen VETA och dess ordförande 1993-98 (http://www.veta.se/#veta-stop)

Kontakta Lennart Strandberg direkt
(CV = meritlista)


Webinfo

Ta bort ramar | Skip frames
URL= http://www.stop.se/LS/ publist.htm Visit Antal sidvisiter sedan 991010. fr.12/10 1999

© StOP (Strandbergs OlycksPrevention), Box 1, SE-59054 Sturefors, Sweden.
Email: info @ stop. se

--- Enter StOP Home---

Website http://www.stop.se/ visit StOP website visit fr. 1/1 1998