Expertutredning av trafikskador
Faktastöd till inblandade parter


Yttranden (exempel)
Några har lagts ut för nedladdning efter klartecken från uppdragsgivaren
Många är inte ens nämnda av hänsyn till pågående rättsprocesser

Kunskapsbrister hos sakkunniga upptäcks ej av rättsväsendet
(Corren Debatt 8/10 2008)

Hemsida StOP Home
 • Dömd till fyra års fängelse efter rondellkrock
  Överklagar till hovrätten

  Den 21 augusti bryter föraren av en Ford Escort mot väjningsplikten i Linköpings märkliga Abiskorondell och blir påkörd i sidan av en Volvo S80. Polisen misstänker snart Volvoföraren för dråpförsök och får fram utredningsresultat från Vägverket Konsult som bidrar till att han döms av tingsrätten till fyra års fängelse.

  Tidningen Östgötacorrespondenten har rapporterat om krocken i flera artiklar med bilder och i webb-TV. Det rättsliga efterspelet innehåller också en JO-anmälan mot polisens förmenta rekonstruktion två veckor efter krocken.

  Själv följde jag rättegången i Linköpings tingsrätt från åhörarplats och skrev en debattartikel i Corren med rubriken "Fartblint rättsväsende". Med stor tvekan åtog jag mig sedan att kontrollera polisens och Vägverkets utredning på uppdrag av Volvoförarens offentlige försvarare, advokat Bengt Ivarsson, inför överklagandet till hovrätten.

  Först gjorde jag det enbart därför att polisutredningen och domskälen hade anmärkningsvärda brister i trafikskadeanalytiskt avseende. Jag poängterade att jag inte trodde försvaret skulle få någon större nytta av min granskning. Huvudförhandlingen i tingsrätten hade nämligen förstärkt mitt intryck från artiklarna i Corren - att Volvons förare verkligen hade kört in i sidan på Forden med avsikt.

  Men efter samtal med Volvoföraren i Norrköpingshäktet ändrade jag uppfattning. Att krocken skulle ha varit avsiktlig föreföll föga troligt, när jag hade tittat närmare på Vägverkets utredning, kartlagt tidsförloppen och testkört olika scenarier i rondellen - med vindrutemonterad videokamera.

  Filmsekvenserna kan beskådas via länkar från bild nr4-5 i PowerPoint-presentationen [13MB], som jag tog fram för hovrättsförhandlingen 10 december.
  De ligger i min YouTube-webb utan närmare förklaring och illustrerar mitt antagande om:
  Volvoförarens färdväg ut ur rondellen - om inte dottern lämnat hållplatsen

  Fordförarens färdväg från hållplatsen in i rondellen - om ingen krock inträffat
  Volvoförarens ändrade färdväg i rondellen - när dottern gick mot honom

  Bakomliggande analyser och slutsatser finns i mitt utlåtande 2008-12-01:
  "Kör- och krockdynamik i Abiskorondellen 2008-08-21".

 • Misshandel med bilen som tillhygge
  Man i Opel kör på VW Polo med kvinna bakom ratten.
  Polon hamnar på taket i vattenfyllt dike.


  Polisen misstänkte att påkörningen var avsiktlig. Omständigheterna var så märkliga att jag accepterade uppdraget att titta närmare på händelseförloppet. Det redovisas i min analys av fordonsrörelserna och presenterades med bildserier i Falu tingsrätt och Svea hovrätt.
  Mannen dömdes för grov misshandel till två års fängelse.

 • Sportbil sladdar av riksväg 90, voltar och brinner
  Föraren friad från åtal efter Tingsrättsredogörelse från StOP
  Ändå vägrade försäkringsbolaget betala skadorna.
  Föraren tvingades stämma bolaget med ny rättegång i Ångermanlands tingsrätt.
  Se blogginläggen Olycksdrabbad bilägare kämpar mot försäkringsbolag i domstol.
  ... och det följande med foto på bilen
  Stämningen baseras på mitt Utlåtande 2007-04-27 [PDF 894KB]
  ... som jag sammanfattade för tingsrätten 2008-03-13 i en presentation
  med PowerPoint: Analys av trafikolycka 29/7 2005

 • Kvinna får whiplashbesvär efter stöt mot ryggstöd i buss vid nödbromsning utan krock.
  Min analys visade att rörelsevåldet mot halsryggen kan ha varit i nivå med sådana personbilskollisioner som ofta följs av liknande WAD-symtom.
  (WAD är en förkortning för Whiplash Associated Disorders, whiplashrelaterade besvär)
  Yttrandet 2007-11-26 med 6 avsnitt, 3 fotografier och 7 litteraturreferenser är ännu ej frisläppt av uppdragsgivaren.

 • Dömd för vårdslöshet med subjektiva fartbedömningar och felaktig spårtolkning
  ... i datorsimulering med det kommersiella programmet PC-Crash.
  Simuleringen utfördes av den svenske agenten för programmet på polisens beställning.
  Mitt Utlåtande 2007-03-26 om tingsrättsdomen togs fram för hovrätten under stor tidspress och förvirring - när den dömdes offentliga försvarare avsade sig uppdraget.
  En annan advokat tog över försvaret bara en vecka före hovrättsförhandlingen.
  I fortsättningen kommer jag att kräva längre tid för att kunna göra egna simuleringar med PC-Crash, som jag nu (2008) skaffat direkt från licensgivaren i Österrike. Se VARNING nedan.

 • Porsche kör in i sidan på Volvo
  Fig.1, Fig.2, Bildbilaga A, Bildbilaga B.
  Motparten (Länsförsäkringar) förlorade både i tingsrätt 2003 (se ovan)
  ... och i Svea hovrätt 2005, som ignorerade motpartens simuleringar med PC-Crash (VARNING nedan)

 • Friad från åtal efter vattenplaning bak i bil med nya framdäck
 • Privatbilist orättvist beskylld för frontkrock med taxi
 • Fakta hjälper taxiförare som kört på 83-årig fotgängare
 • Husvagn i vänstersväng påkörd av omkörande bil i hög fart
 • Tre dog efter framhjulslåsning och voltning med 2-sitsig bil
 • Tankfordon utan ABS-bromsar välte efter hjulblockering
 • Fotgängare överlevde påkörning av SL-buss i 40km/h
 • Fysiskt orimlig slutsats om bromssträcka i tingsrättsdom
 • Mopedist dödad av buss med dåliga bromsar
 • G-krafter uppmätta i Eugeniatunneln efter sladdolycka
 • Vägverkets agerande mot risker i Eugeniatunneln
 • Fotgängare dödad - provbromsning med 130km/h i Stockholm
 • Dödad i småbil, påkörd bakifrån med 150km/h av storbil
 • Poliser jagade och påkörda av bilist som dömts för våldsbrott
 •  

  Fler exempel finns i rapportlistan


  * VARNING för 'bevis' mot försäkringstagare
  från rekonstruktioner genom simulering i dator utan klart redovisade indata.

  Ett simuleringsprogram för rekonstruktion av olycksförlopp kan vara hur bra som helst.
  Men resultaten blir förstås felaktiga eller vilseledande, om datorn inte får korrekta och
  relevanta indata.

  Här gäller SISU-principen (Skräp In - Skräp Ut).

  När det handlar om verkligt försäkringsbedrägeri spelar indata kanske inte så stor roll.
  En bedragare, som har fantiserat ihop ett olycksförlopp, drar nog tillbaka sina anspråk, om försäkringsbolaget synar bluffen med datorberäknade animeringar. Försäkringstagarens påståenden kan användas som indata till simuleringsprogrammet. Om resultaten sedan inte stämmer överens med verklighetens skador och spår från kraschen - då torde de flesta bedragare ge upp.

  Troligen har denna strategi varit så framgångsrik för försäkringsbolagen, att de tror blint på sina konsulter och deras program. När de misstänker bedrägeri eller grov vårdslöshet fortsätter de att ta lätt på indata från vittnen, fordonsbesiktningar och platsundersökningar. Om bolagets urval av indata inte ger de fordonsrörelser och det händelseförlopp som försäkringstagaren har uppgivit, så drar konsulten slutsatsen att försäkringstagaren bluffar.

  Så har det gått till i flera fall, där jag har bistått försäkringstagaren med spårning, mätningar och öppet redovisade beräkningar, som kan kontrolleras av vem som helst med kunskaper i fordonsdynamik.

  Någon sådan transparens fanns inte i de rapporter som försäkringsbolagen åberopade från sina konsulter vid Chalmers och Rekon. De hänvisade enbart till programmet PC-crash och till ofullständiga eller rent felaktiga uppgifter om fordon och olycksplats. Eftersom programmet är kommersiellt och inte allmänt tillgängligt var det omöjligt att kontrollera hur konsulterna hade kommit fram till sina slutsatser. Redovisningarna uppfyllde inte basala krav på vetenskaplig öppenhet och transparens.
  Dessbättre, hade jag inte förrän nyligen hört talas om något domstolsärende där en resultatstyrd konsultutredning med PC-Crash vunnit oberättigat gehör - kanske genom de tjusiga animeringar, som programmet kan fabricera.
  Men nu har det hänt ...

  I februari 2008 skaffade jag därför programmet (PC-Crash version 8.1) och kunde snart avslöja allvarliga kunskapsbrister hos användare jag mött i domstol som motpartens konsult. De tycks bland annat vara omedvetna om simuleringsprogrammets förarstyrningsfunktion, som kan ge helt andra styrvinkelförlopp än de verkliga.


  Observera att jag omedelbart avsäger mig ett uppdrag, om jag själv upptäcker att kunden bluffar.

  Orealistiska förväntningar och beställda resultat är andra skäl för mig att tacka nej till rena partsuppdrag - oavsett från vem frågan kommer.
  Däremot hjälper jag gärna vem som helst att ta fram relevanta fakta och att förklara komplexa händelseförlopp.
  Det gäller förstås också domstolar och opartiska instanser i såväl brott- som civilmål.

  Blankett till StOP
  Skicka formulär till StOP eller kontakta Lennart Strandberg direkt


  Allmän webinfo

  Ta bort ramar | Skip frames
  URL= http://www.stop.se/ utred/index.htm fr.15Jun.1998
  Revision 15 december 2008
  under construction

  © StOP (Strandbergs OlycksPrevention),
  Box 1, SE-59054 Sturefors, Sweden.
  Kontakta Lennart Strandberg direkt - bättre än via spam-skymd e-post LS (at) stop .se

  Hemsida StOP Home

  Website http://www.stop.se/index.htm fr. 1/1 1998